Privatumo politika ir pranešimas

BENDRA INFORMACIJA

 

UAB Day Q Analytics (toliau – Duomenų valdytojas) šia privatumo politika (toliau – Privatumo politika) nustato asmens duomenų tvarkymo sąlygas naudojantis Duomenų valdytojo valdoma interneto svetaine. Privatumo politikos nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir/ar paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) naudojate.

 

Duomenų valdytojo rekvizitai: UAB Day Q Analytics
Buveinės adresas: Palangos g. 4-301, LT- 01402 Vilnius
Tel. 8 615 94 878
El. paštas: info@dayqanalytics.eu
Įmonės kodas: 305236872
PVM mokėtojo kodas: LT100012646419

 

Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte Privatumo politiką, nes, kiekvieną kartą lankydami Duomenų valdytojui priklausančią interneto svetainę sutinkate su sąlygomis, aprašytomis šioje Privatumo politikoje. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, prašome nesilankyti mūsų svetainėje, nesinaudoti mūsų turiniu ir/ar paslaugomis.

 

Patvirtiname, kad Duomenų valdytojo svetainės lankytojų duomenys bus renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys apie svetainės lankytojus būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.

 

Asmenys, kurie yra jaunesni negu 16 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per mūsų svetainę. Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis negu 16 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją, turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą.

Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679.

 

DOKUMENTAI MŪSŲ INTERNETINĖJE SVETAINĖJE

 

Galite naudoti šioje svetainėje rastus dokumentus, tokius kaip pranešimai spaudai, informacija apie produktus, techninė dokumentacija, 1) nekeičiant jų turinio, išdėstymo, dizaino 2) naudojant tik nekomerciniams ar asmeniniams tikslams 3) nesidalinant viešai be mūsų leidimo. Švietimo įstaigos dokumentus gali naudoti išimtinai švietimo tikslais. Dėl kitokio dokumentų naudojimo reikia kreiptis į mus ir gauti raštišką sutikimą.

 

KOKIĄ INFORMACIJĄ APIE JUS RENKAME?

 • Tiesiogiai Jūs galite pateikti informaciją
 • vardas,
 • pavardė
 • telefono numeris
 • elektroninio pašto adresas
 • įmonė, kurioje dirbate einamuoju metu
 • pareigos

 

Informacija, kaip naudojate mūsų svetainę.

Jeigu jūs lankotės mūsų interneto svetainėje, mes taip pat renkame informaciją, kuri atskleidžia mūsų teikiamų paslaugų naudojimo ypatumus arba automatiškai generuojama vizitų statistika. Daugiau apie tai skaitykite „Slapukai“.

 

Informacija iš trečiųjų šalių šaltinių

Mes galime gauti informacijos apie jus iš viešųjų ir komercinių šaltinių (kiek tai leidžia galiojantys teisės aktai; pvz., rekvizitai.lt, vz.lt) ir susieti ją su kita informacija, kurią gauname iš jūsų, jei kreipiatės į mus el.paštu.

 

Kita mūsų renkama informacija

Mes taip pat galime rinkti ir kitą informaciją apie jus, jūsų įrenginį ar jūsų naudojimąsi mūsų svetainės turiniu su jūsų sutikimu.

Jūs galite rinktis nepateikti mums tam tikros informacijos (pvz., informacijos, prašomos pateikti registruojantis mūsų internetinėje parduotuvėje), tačiau tokiu atveju gali būti neleidžiama naudotis mūsų siūlomis dokumentų atsisiuntimo paslaugomis ar dalyvauti mūsų reginiuose.

 

KAIP NAUDOJAME JŪSŲ INFORMACIJĄ?

 

Galime naudoti surinktą informaciją toliau nurodytais tikslais:

– Tiesioginės rinkodaros tikslais*, siunčiant žemiau minimo turinio ir periodiškumo naujienlaiškius, jums užpildžius kontaktines formas mūsų svetainėje:

 • naujienos, susijusios su Qlik produktais (naujos versijos, nauji produktai): ne dažniau nei kartą per savaitę;
 • kvietimai į verslo duomenų analitikos renginius, kuriuose pristatomi Qlik įrankiai ir mūsų sprendimai (konferencijos, praktiniai užsiėmimai, mokymai, seminarai internetu): ne dažniau nei du kartus per mėnesį;
 • BI, IT specialistų patarimai, technologijų naujienos ir praktinis jų taikymas: ne dažniau nei kartą per mėnesį.

– Sužinoti, kaip svetainės lankytojai naudoja mūsų teikiamas internetines paslaugas, kad galėtume jas pagerinti ir kurti naują turinį, produktus bei paslaugas.

– Kitais būdais su jūsų sutikimu*.

 

* Informuojame, kad jūs turite teisę nesutikti ar bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti jūsų duomenis aukščiau nurodytais tikslais.

 

REGISTRACIJOS, DOKUMENTŲ ATSISIUNTIMO FORMOS ŠIAME INTERNETINIAME PUSLAPYJE

 

Užpildydami registracijos į mūsų organizuojamus renginius, mokymus ar dokumentų, demonstracinių versijų atsisiuntimo formas, taip pat užpildydami konsultacijų užklausos formas ir įrašydami asmens duomenų informaciją, suteikiate mums leidimą naudoti Jūsų duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais**.

 

**Informuojame, kad jūs turite teisę nesutikti ar bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti jūsų duomenis aukščiau nurodytais, žvaigždute pažymėtais, tikslais.

 

KAM ATSKLEIDŽIAME JŪSŲ INFORMACIJĄ?

 

Įsipareigojame neperduoti jūsų asmeninių duomenų jokioms nesusijusioms trečiosioms šalims, išskyrus šiuos atvejus:

 • jei yra jūsų sutikimas asmens duomenų atskleidimui.
 • teikiant paslaugas – mūsų partneriams, teikiantiems užsisakytus BI sprendimus ir paslaugas. Šiems paslaugų tiekėjams mes suteiksime tik tiek jūsų asmeninės informacijos, kiek bus būtina konkrečiai paslaugai atlikti.
 • teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką.

 

KĄ DAROME, KAD APSAUGOTUME JŪSŲ INFORMACIJĄ?

 

Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Įdiegėme fizines ir technines priemones, kad apsaugotume visą informaciją, kurią renkame mūsų paslaugų teikimo tikslais. Primename, kad, nors ir imamės tinkamų veiksmų jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.

 

Jūsų duomenis saugosime 3 metus po paskutinio jūsų naudojimosi mūsų paslaugomis ar turiniu dienos. Pasibaigus šiam terminui, duomenys bus ištrinami taip, kad jų negalima būtų atgaminti.

 

JŪSŲ TEISĖS

 

Duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo veikloje, turi šias teises:

 • Žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);
 • Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
 • Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);
 • Savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);
 • Turi teisę reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);
 • Turi teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti);
 • Nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara.

 

Jei nebenorite, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, įskaitant profiliavimą, galite rašyti elektroninį laišką adresu info@dayqanalytics.eu arba skambinti telefonu +370 615 94 878 ir nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu ir/arba kad nebūtų taikomas tik automatizuotas, įskaitant profiliavimą***, jūsų asmens duomenų tvarkymas, nenurodydami nesutikimo motyvų.

 

*** Pagal jūsų pateiktus asmens duomenis, tiesioginės rinkodaros tikslu, gali būti vykdomas jūsų asmens duomenų profiliavimas, siekiant pasiūlyti jums individualiai pritaikytus sprendimus ir pasiūlymus. Jūs bet kada galite atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis automatizuotu, įskaitant profiliavimą, tvarkymo būdu arba tam prieštarauti.

 

Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su asmens duomenų tvarkymu, Duomenų subjektas turi teisę pateikti Duomenų valdytojui raštu vienu iš šių būdų: įteikiant tiesiogiai adresu Palangos g. 4-301, LT- 01402 Vilnius; siunčiant paštu adresu: Palangos g. 4-301, LT- 01402 Vilnius; el. paštu: info@dayqanalytics.eu.

 

Duomenų valdytojas gavęs tokį prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo kreipimosi dienos, pateikia atsakymą bei atlieka prašyme nurodytus veiksmus ar atsisako juos atlikti. Prireikus nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju, per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos Duomenų valdytojas informuoja Duomenų subjektą apie tokį pratęsimą, kartu pateikdamas vėlavimo priežastis.

 

Duomenų valdytojas gali nesudaryti duomenų subjektams sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, išskyrus nesutikimą tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros būdu, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

 

TREČIŲJŲ ŠALIŲ SVETAINĖS, PASLAUGOS IR PRODUKTAI MŪSŲ SVETAINĖSE

 

Duomenų valdytojo interneto svetainėje gali būti nuorodų į trečiųjų šalių svetaines ir paslaugas, kurių Duomenų valdytojas nekontroliuoja. Duomenų valdytojas neatsako už informacijos, kurią surinko trečiosios šalys, saugą ir privatumą. Turite perskaityti privatumo nuostatas, taikomas trečiųjų šalių svetainėms ir paslaugoms, kuriomis naudojatės.

 

SLAPUKAI

 

Jums besilankant Duomenų valdytojo interneto svetainėje, norime pateikti tokį turinį ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent jūsų poreikiams. Tam reikalingi slapukai (angl. cookies). Tai nedideli informacijos elementai, kurie automatiškai sukuriami naršant svetainėje ir yra išsaugomi jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Jie padeda Duomenų valdytojui atpažinti jus kaip ankstesnį tam tikros interneto svetainės lankytoją, išsaugoti jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainių veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto svetainėse trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainių

 

Kaip informuojame apie naudojamus slapukus?

 

Pirmą kartą prisijungus prie tinklapio, pateikiamas pranešimas, kuriame yra nuoroda „Išsamiau“, nukreipianti į tinklapio dalį, kurioje pateikta visa informacija apie privatumo nuostatas bei šiame tinklapyje įdiegtus ir naudojamus slapukus. Bet kuriuo atveju slapukus kontroliuojate Jūs. Todėl galite bet kuriuo metu jų atsisakyti arba juos išdiegti.

 

Kaip duodamas sutikimas dėl slapukų naudojimo?

 

Naudodamiesi tinklapiu ir informavimo eilutėje paspaudę mygtuką „Priimti visus“, Jūs patvirtinate, kad sutinkate ir leidžiate UAB Day Q Analytics į Jūsų galinį įrenginį (kompiuterį, planšetinį kompiuterį, išmanųjį telefoną aparatą ir pan.) įrašyti visus slapukus. Slapukų įrašymo nuostatas galite keisti paspaudę mygtuką „Slapukų nustatymai”.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, jog jeigu minėtoje informavimo eilutėje neatliksite jokio pasirinkimo ir naršysite tinklapyje toliau, į Jūsų galinį įrenginį bus įrašomi tik tie slapukai, kurie yra būtini tinklapio tinkamam funkcionavimui.

Pažymime, kad naudodami tinklapį, Jūs taip pat sutinkate ir patvirtinate, kad visi su Jūsų veikla tinklapyje susiję duomenys gali būti naudojami Google aukščiau išvardytais tikslais.

 

Susipažinti su mūsų svetainėje naudojamais slapukais bei keisti slapukų nustatymus galite čia:Slapukų nustatymai

 

Kaip valdyti ir ištrinti slapukus?


Kai naudojate naršyklę mūsų teikiamam turiniui pasiekti, galite konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia jums atsisakyti slapukų naudojimosi. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/

 

Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais slapukų ištrynimas gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės.

 

Mūsų svetainėje gali būti nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius. Atkreipiame dėmesį, kad Duomenų valdytojas nėra atsakingas už tokių interneto tinklalapių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo principus. Tad jei paspaudę nuorodą iš Duomenų valdytojo interneto svetainės pateksite į kitus tinklalapius, turėtumėte atskirai pasidomėti jų Privatumo politika.

 

SUSISIEKITE SU MUMIS

 

Jei dėl šioje Privatumo politikoje pateiktos informacijos jums iškiltų klausimų, maloniai prašome kreiptis bet kuriuo jums patogiu būdu:

 

Paštu: Palangos g. 4-301, LT- 01402 Vilnius
Telefonu: +370 5 615 94 878
El. paštu: info@dayqanalytics.eu

 

PRANEŠIMAS DĖL BENDRŲJŲ ASMENS DUOMENŲ VALDYTOJŲ IR ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO

 

1. Day Q Analytics, UAB (Duomenų valdytojas Nr.1), juridinio asmens kodas 305236872, PVM kodas LT100012646419, adresas Palangos g. 4-301, LT- 01402, tel. + 370 615 94878, el. P. info@dayqanalytics.eu, ir Infotrust, UAB (Duomenų valdytojas Nr.2), juridinio asmens kodas 302821874, PVM mokėtojo kodas LT100007357519, adresas Zarasų g. 3-1, LT-01205 Vilnius, tel. +370 5 2404616, el.p. vilnius@theinfotrust.com, vadovaudamosi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas (ES) 2016/679), susitarė dėl bendro asmens duomenų valdymo siekiant užtikrinti tinkamą paslaugos teikimą.

2. BENDRAS DUOMENŲ VALDYMO TIKSLAS: sertifikuotų mokymų teikimas, mokymų ir renginių organizavimas, konsultavimo, paslaugų kokybės kontrolės vykdymas, tiesioginės rinkodaros tikslais, gavus duomenų subjekto sutikimą atitinkantį tokiems sutikimams keliamus reikalavimus.

 

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

 

3. Informacija apie asmens duomenų tvarkymą:

3.1. Asmens duomenys susiję su šiomis duomenų kategorijomis: klientų gaunančių mokymų teikimas, mokymų ir renginių organizavimas, konsultavimo, paslaugas (vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninis paštas, pareigos).

3.2 Perduodamų duomenų tvarkymo tikslas: tarp įmonių pasirašyta bendradarbiavimo sutartis Nr.20210601-1 dėl analitikos edukavimo (mokymo, renginių, dokumentų ir/ar produktų atsisiuntimo) paslaugų teikimo, dėl šių paslaugų kokybės užtikrinimo.

 

DUOMENŲ VALDYTOJŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

 

4. Užtikrinti, kad vadovaujantis Reglamento (ES) 2016/679 24 straipsniu, asmens duomenys būtų tvarkomi laikantis Reglamento (ES) 2016/679, kitų asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių Europos Sąjungos ar jos valstybės narės teisės aktų ir šios Sutarties;

5. Priimti sprendimus dėl asmens duomenų valdymo ir tvarkymo tikslų ir priemonių;

6. Užtikrinti, kad asmens duomenų valdymas ir tvarkymas, kurį duomenų valdytojams pavesta atlikti, turėtų teisinį pagrindą.

7. Tvarkyti asmens duomenis tik pagal duomenų valdytojo pateiktus dokumentais įformintus nurodymus, išskyrus atvejus, kai to reikalaujama pagal Europos Sąjungos ar jos valstybės narės teisės aktus, kurie yra taikomi duomenų tvarkytojui. Duomenų valdytojai taip pat gali pateikti tolesnius nurodymus viso asmens duomenų tvarkymo metu, tačiau tokie su Sutartimi susiję nurodymai visada turi būti pagrįsti dokumentais.

8. Nedelsiant informuoti duomenų valdytoją, jei duomenų valdytojo nurodymai, duomenų tvarkytojo nuomone, prieštarauja Reglamentui (ES) 2016/679 arba kitiems asmens duomenų apsaugą reglamentuojantiems Europos Sąjungos ar jos valstybių narių teisės aktams.

9. Duomenų valdytojai prieigą prie duomenų valdytojo vardu tvarkomų asmens duomenų suteikia tik tiems asmenims, kuriems vadovauja duomenų tvarkytojas, ir kurie yra įpareigoti laikytis konfidencialumo arba kuriems taikoma teisinė konfidencialumo pareiga, ir tik tuo atveju, jei jiems būtina su jais susipažinti. Vadovaujantis šia peržiūra, tokia prieiga prie asmens duomenų panaikinama, jei tokia prieiga nebereikalinga, todėl asmens duomenys nebegalės būti prieinami tiems asmenims. Pasikeitus asmens, kurie tvarko asmens duomenis, jų prieigos teisės prie Duomenų valdytojo asmens duomenų panaikinamos ne vėliau nei paskutinę jo darbo su jam patikėtais duomenų valdytojo asmens duomenimis dieną, o tuo atveju jei nutrūksta duomenų tvarkytojo darbuotojo darbo santykiai – ne vėliau nei paskutinę jo darbo dieną.

 

DUOMENŲ TVAKYMO SAUGUMAS

 

10. Vadovaujantis Reglamento (ES) 2016/679 32 straipsniu, kuriame nustatyta, kad atsižvelgdamas į techninių galimybių išsivystymo lygį, įgyvendinimo sąnaudas bei duomenų tvarkymo pobūdį, aprėptį, kontekstą ir tikslus, taip pat duomenų tvarkymo keliamus įvairios tikimybės ir rimtumo pavojus fizinių asmenų teisėms ir laisvėms, duomenų valdytojai įgyvendina tinkamas technines ir organizacines priemones, kad būtų užtikrintas pavojų atitinkančio lygio saugumas.

11. Duomenų valdytojai padeda vienas kitam užtikrinti duomenų valdytojo pareigų pagal Reglamento (ES) 2016/679 32 straipsnį vykdymą, teikdamas inter alia duomenų valdytojui informaciją apie technines ir organizacines priemones, kurias duomenų tvarkytojas jau įgyvendino pagal Reglamento (ES) 2016/679 32 straipsnį kartu su visa kita informacija, reikalinga duomenų valdytojui įvykdyti duomenų valdytojo pareigas pagal Reglamento (ES) 2016/679 32 straipsnį.

12. Jei kyla grėsmė asmens duomenų saugumui, Duomenų valdytojas arba abu Duomenų valdytojai nurodo papildomas priemones, kurias būtina įgyvendinti, o duomenų tvarkytojas turi įgyvendinti papildomas priemones ir tas, kurias jau įgyvendino pagal Reglamento (ES) 2016/679 32 straipsnį. Duomenų valdytojas turi teisę gauti šių priemonių taikymo duomenų tvarkytojui tvarkant duomenų valdytojo pateiktus asmens duomenis, įrodymus.

13. Atsižvelgdamas į tvarkymo pobūdį, duomenų valdytojai, kiek tai įmanoma, padeda vienas kitam tinkamomis techninėmis ir organizacinėmis priemonėmis įvykdyti duomenų valdytojo prievoles atsakyti į prašymus naudotis duomenų subjekto teisėmis, nustatytomis Reglamento (ES) 2016/679 III skyriuje. Tai reiškia, kad duomenų tvarkytojas, kiek tai įmanoma, padeda duomenų valdytojui, kad duomenų valdytojas įgyvendintų:

13.1. teisę būti informuotam renkant asmens duomenis iš duomenų subjekto;

13.2. teisę būti informuotam, kai asmens duomenys yra gauti ne iš duomenų subjekto;

13.3. duomenų subjekto teisę susipažinti su duomenimis;

13.4. teisę reikalauti ištaisyti duomenis;

13.5. teisę reikalauti ištrinti duomenis („teisę būti pamirštam“);

13.6. teisę apriboti duomenų tvarkymą;

13.7. prievolę pranešti apie asmens duomenų ištaisymą ar ištrynimą arba duomenų tvarkymo apribojimą;

13.8. teisę į duomenų perkeliamumą;

13.9. teisę nesutikti su duomenų tvarkymu;

13.10. teisę, kad nebūtų taikomi sprendimai, pagrįsti vien automatiniu tvarkymu, įskaitant profiliavimą.

 

ŠALIŲ SUSITARIMAS DĖL KITŲ SĄLYGŲ

 

14. Šalys gali susitarti dėl kitų sąlygų, susijusių su asmens duomenų tvarkymo paslaugos teikimu, nurodydamos, pvz. atsakomybę, jei jos tiesiogiai ar netiesiogiai neprieštarauja Sutarčiai ar nepažeidžia pagrindinių duomenų subjekto teisių ar laisvių ir apsaugos, kurią suteikia Reglamentas (ES) 2016/679.

 

Kaip su mumis susisiekti?

 

Visą informaciją susijusią su duomenų tvarkymu galite gauti žemiau nurodytais kontaktais:

 

Day Q Analytics, UAB (Duomenų valdytojas Nr.1), adresas Palangos g. 4-301, LT- 01402, tel. + 370 615 94878, el. P. info@dayqanalytics.eu, ir Infotrust, UAB (Duomenų valdytojas Nr.2), adresas Zarasų g. 3-1, LT-01205 Vilnius, tel. +370 5 2404616, el.p. vilnius@theinfotrust.com.

 

Atnaujinta 2024-03-21

Turite klausimų?

Paskambinkite mums +370 615 94878 arba klauskite
parašydami mums – atsakysime per vieną darbo dieną.

Copyright © 2024 Day Q Analytics. All rights reserved. | Privatumo politika

Solution: Pixel House